Лого Градски музеј Сомбор

Историјско одељење

Историјско одељење баштини културно–историјско наслеђе града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци од одласка Османлија (1687) до савременог доба. Предмети сведоче о мултиетничкој структури становништва, бурним историјским периодима, богатој друштвеној, културној и спортској традицији Сомбораца и житеља насеља Западне Бачке.

Збирка историјских предмета је почела да настаје од оснивања Историјског друштва Бач—бодрошке жупаније, али њеног организованог развоја није било до 1971. године, када је формирано Историјско одељење. Збирка се развијала поклонима и легатима, с незнатним бројем откупљених предмета.

Историјска збирка

Историјска збирка тренутно располаже са око 9.600 предмета из политичке, друштвене, економске, спортске и културне историје Сомбора, Апатина, Куле и Оџака од XVI до XX века. Крајем XX века су предмети разврстани према врстама материјала на 12 збирки:

Збирка Батинске битке је издвојена у самосталну збирку у обновљеном Спомен музеју Батинске битке 2017. године.

Збирка Подунавских Шваба је формирана у оквиру Историјског одељења 2019. године, а 2020. године је издвојена као самостална збирка у оквиру Музеја Подунавских Шваба, депандансу Градског музеја.

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s