Лого Градски музеј Сомбор

Збирке

Градски музеј Сомбор је регионални музеј комплексног типа који данас броји око 40.000 предмета музејског фонда смештених у више збирки по одељењима: археолошко, етнолошко, историјско одељење са депадансом Музеја Батинске битке код Бездана, ликовно одељење са завичајном збирком и збирком примењене уметности и са Галеријом савремене југословенске уметности и збирком Ликовна јесен. Музеј поседује стручну специјалистичку библиотеку са веома вредним издањима од XVIII до XX века.

Археолошко одељење

Археолошко одељење састоји се од покретних археолошких добара подељених у четири збирке, које се непрекидно обогаћују новим предметима са територије северозападне и југозападне Бачке. Хронолошки оквир фонда обухвата раздобље од мезолита до новог века. Предмети потичу највећим делом са заштитних археолошких ископавања, систематских ископавања, рекогносцирања терена и делом путем поклона и откупа.

Етнолошко одељење

Етнолошко одељење поседује преко 6.500 предмета, разврстаних по збиркама и колекцијама. То су збирке народне ношње са колекцијама кошуља, прегача, појасева, капа; збирка текстилног покућства са колекцијама ћилима, торби, пешкира, дозидница; керамике и посуђа с краја XIX и почетка XX века; покућства; заната; фотографија с краја XIX и почетка XX века; привреде; народних музички инструмената…

Историјско одељење

Историјско одељење баштини културно–историјско наслеђе града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци од одласка Османлија (1687) до савременог доба. Предмети сведоче о мултиетничкој структури становништва, бурним историјским периодима, богатој друштвеној, културној и спортској традицији Сомбораца и житеља насеља Западне Бачке. Историјска збирка тренутно располаже са око 9.600 предмета из политичке, друштвене, економске, спортске и културне историје од XVI до XX века.

Ликовно одељење

Ликовно одељење чине збирке завичајне ликовне и примењене уметности и збирке савремене уметности „Ликовна јесен”. Збирка ликовне уметност приказује историјски развој црквеног и профаног сликарства од XVIII до прве половине XX века. Дела из примењене коју чине предмети од текстила, порцелана, племенитог метала и врхунски обрађеног дрвета приказују високе домете стилова: рококо, бидермајер, ампир, сецесија и еклектицизам. Збирка „Ликовна јесен” показује развој и домете модерне и постмодерне уметности на подручју бивше државе, СФРЈ, у распону од 60–тих до 90–тих година. Ликовно одељење садржи око 1.500 предмета.

© 2004—2023 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s