Лого Градски музеј Сомбор

Сарадња с Покрајинским заводом за заштиту споменика културе и Педагошким факултетом

Наш Музеј је 27. октобра био домаћин студентима Педагошког факултета из Сомбора, учесницима пројекта Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин под називом Истраживање, едукација и промоција наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно културно историјских целина Апатина и Сомбора.

Студенти Педагошког факултета Сомбор

Наш Музеј је 27. октобра био домаћин студентима Педагошког факултета из Сомбора, учесницима пројекта Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин под називом Истраживање, едукација и промоција наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно културно историјских целина Апатина и Сомбора.

Пројекат представља завршетак рада на истраживању и валоризовању просторно културно историјских целина Центар Апатина и Старо језгро Сомбора — Венац за потребе израде допуна одлука. Пројекат обухвата унапређење методологије рада, популаризацију, презентацију као и едукацију и стручно усавршавање младих будућих стручних сарадника.

Давид Фирањ и Невена Живадиновић Кусонић са студентима
Давид Фирањ и Невена Живадиновић Кусонић са студентима

Учеснике је поздравио и са радом нашег Музеја упознао Давид Фирањ, директор, док је Невена Живадиновић Кусонић, кустос педагог нашег Музеја позвала све заинтересоване на даљу сарадњу.

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s