Gradski muzej Sombor

Protokol o međumuzejskoj saradnji sa Celjem

Pokrajinski muzej Celje i Gradski muzej Sombor potpisali su protokol o međumuzejskoj saradnji, u okviru programa obeležavanja Dana grada Sombora, 17. februara 2011. godine u 12 sati na svečanoj sednici u Narodnom pozorištu Sombor. Unapređenje međumuzejske saradnje je osnovna ideja koju su u daljem protokolarnom delu uvažene kolege iz Slovenije zajedno sa kolegama iz Gradskog muzeja imali priliku da razmotre.

Potpisivanje protokola

Direktori dva muzeja Stane Rozman i Branimir Mašulović potpisali su protokol koji obuhvata, pre svega, razvoj prekogranične međumuzejske delatnosti uz primenu evropskih standarda. Međumuzejska saradnja obuhvata razmenu stručnjaka, izložbi, publikacija, ideja, projekata i informacija, koji će doprineti boljem razumevanju među potpisnicima, sa ciljem očuvanja kulturne baštine manjina sa obe strane granice, razvoja prekogranične muzejske delatnosti uz primenu evropskih standarda u muzeološkoj praksi. Protokolom je predviđena saradnja i sa trećim muzejima za koje obe strane pokažu interesovanje. Pored potpisivanja protokola, Gradski muzej je predstavio aktuelnu muzejsku izložbu i izdavačku delatnost gostima iz Slovenije.

Facebook Twitter Google+ E-mail