Gradski muzej Sombor

Promocija dve monografije u Galeriji savremene umetnosti

U Gradskom muzeju Sombor biće predstavljena monografija „Muzej kneza Pavla”monografija o Lazaru Trifunoviću (1929 — 1983), istoričaru umetnosti, direktoru Narodnog muzeja, profesoru i najvećem hroničaru i tumaču likovnih pravaca u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti druge polovine 20. veka.

Monografiju „Muzej kneza Pavla” na promociji će predstaviti prof. dr Irina Subotić i Aleksandra Petrović, istoričari umetnosti i autori monografije.

Na promociji monografije „Lazar Trifunović: protagonist i antagonist jedne epohe”, govoriće Evgenija Blanuša, kustos Narodnog muzeja u Beogradu i autor mr Vesna Kruljac.

Promocija se održava 3. juna 2010. godine u Galerija savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor, sa početkom u 18 časova. Ulaz je slobodan.

Monografija „Muzej kneza Pavla”

Monografija „Muzej kneza Pavla”

Monografija „Muzej kneza Pavla” je treća knjiga u ediciji „Muzejske godine” Narodnog muzeja u Beogradu.

To je jedna od onih knjiga na koje se zaista dugo čekalo, imajući u vidu činjenicu da je razdoblje u istoriji Narodnog muzeja kada je nosio ime kneza Pavla Karađorđevića, istorijski vezan za tridesete godine dvadesetog veka, kao i period drugog svetskog rata, sve vreme bio predmet interesovanja naše javnosti, ali istovremeno i predmet višestrukih i višeznačnih nesporazuma i kontroverzi.

Publikaciju, ukupnog obima tri stotine strana čini, naime, deset autorskih tekstova, zatim popis literature i napisa u štampi, spisak korišćene arhivske građe, indeks imena.

Knjiga je bogato opremljena likovnim prilozima, svi tekstovi su ilustrovani dokumentarnim fotografijama, fotografijama muzejskih predmeta i reprodukcijama umetničkih dela. Sadržaji pojedinačnih tekstova adekvatno se dopunjavaju i čine strukturu koja funkcioniše kao celina, pružajući slojevito tumačenje muzeološkog i kulturno–istorijskog značaja Muzeja kneza Pavla.

Koncept monografije postavlja u središte pažnje Muzej kneza Pavla, kao jedan istorijski period u razvoju Narodnog muzeja, ali i kao kompleksan kulturni fenomen, jednu vrstu toposa naše savremene kulturne istorije, koji je do sada najčešće tumačen u skladu sa socijalno–političkim postulatima i ideološkim kontroverzama vremena i političkog trenutka, kako onog u kome je ovaj muzej nastao, tako i potonjeg, ali nikada nije bio celovito predstavljen sa stručno i naučno utemeljenom objektivnošću.

Monografija „Protagonist i antagonist jedne epohe”

Monografija „Protagonist i antagonist jedne epohe”

Monografija o Lazaru Trifunoviću (1929 — 1983), istoričaru umetnosti, direktoru Narodnog muzeja, profesoru i najvećem hroničaru i tumaču likovnih pravaca u srpskoj i jugoslovensokoj umetnosti druge polovine 20. veka.

Monografija „Protagonist i antagonist jedne epohe” o istoričaru umetnosti, likovnom kritičaru, direktoru Narodnog muzeja, utemeljivaču predmeta istorije moderne umetnosti na Odseku istorije umetnosti beogradskog Filozofskog fakulteta, Lazaru Trifunoviću.

Studija posvećena Lazaru Trifunoviću, kroz vrednovanje njegovog rada u oblasti istorije umetnosti, likovne kritike, muzeologije i pedagogije, predstavlja, ne samo iscrpan pregled jedne opširne profesionalne biografije, već i potku koja će nam pomoći da na isti način i rukovodeći se jednako visokim etičkim i profesionalnim kriterijumima, umetnost i baštinu doživimo, interpretiramo i sačuvamo, piše u uvodnom tekstu.

Ova knjiga čitaocu pruža mogućnost sagledavanja izuzetnog doprinosa intelektualca, direktora, univerzitetskog profesora i likovnog kritičara, gospodina Lazara Trifunoivića.

Ova knjiga je svedočanstvo o prekretničkom vremenu kada je mogla da dominira ličnost visokih profesionalnih kvaliteta.

Poljuljana jednodimenzionalna ideologija i postepeni prodor novih kriterijuma zahtevali su jak autoritet i zato se poštovala reč stručnjaka. Ali, Lazar, liberalni intelektualac stasao u socijalizmu, po rečima Vesne Kruljac, iako protagonist epohe modernizma, bio je i njegov oponent, kritički raspoložen, van konvencija: znao je da podršku političkog vrha Srbije iskoristi za stručne uspehe, ali i da se povuče na vreme.

Ovom monografijom Narodni muzej je svom direktoru Lazaru Trifunoviću podigao najlepši spomenik.

Irina Subotić

Facebook Twitter Google+ E-mail