Gradski muzej Sombor

Predstavljena knjiga dr Vinka Žganca

Knjiga dr Vinka Žganca „Izvorne narodne pesme iz Sombora i okoline” predstavljena je 13. decembra u Gradskom muzeju Sombor. Na promociji su učestvovali dr Biljana Sikimić, naučni savetnik sa Balkanološkog instituta SANU i urednici monografije Nada Putica, Vesna Ivkov i Pavle Karabasil.

Detalj s promocije

Na promociji je moglo da se sazna više o životu dr Vinka Žganca, poznatog hrvatskog etnomuzikologa i melografa, o njegovom melografskom radu u Somboru i okolini tokom tridesetih godina XX veka. Zapisi narodnih pesama koje je sačinio u tom periodu čine osnovu promovisane publikacije. Opisano je kako je tekao rad na priređivanju izdanja, kroz uporednu analizu dve dostupne građe uz isticanje uloge i značaja Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, koji je ustupanjem građe doprineo da monografija bude štampana u ovakvom obliku.

Detalj s promocije

Dr Biljana Sikimić naglasila je značaj monografije za proučavanje jezika folklora, shvatanja društveno istorijskog konteksta u kojem je građa nastala kao i moćnost koju ona daje za dalja analize.

Pevačka grupa HKPD „S. S. Kranjčević” Bački Breg

Zbirka donosi 176 pesama i melodija, koje je dr Vinko Žganec zabeležio na teritoriji Bačke, Baranje, Slavonije i Srema. Pesme su zapisivane u periodu od 1925. do 1940. godine u Somboru, Bačkom Bregu, Svetozaru Miletiću, Baču, Odžacima, Subotici, Vinkovcima, Duboševici, Dražu, Gajiću itd.

Pevačka grupa HKUD–a „Vladimir Nazor” Sombor

Veliki broj primera koji se nalaze u ovoj publikaciji neguje se i danas u muzičkoj tradiciji Srba, Hrvata Bunjevaca i Šokaca u Vojvodini i šire, pa je ova muzičko–folklorna građa značajan osnov i motiv za buduća komparativna istraživanja.

Pevačka grupa GKUD–a „Ravangrad” Sombor

Bogatstvo nasleđa koje je ovom publikacijom posle skoro pola veka dostuno javnosti, publici su kroz pesmu dočarali Mešoviti hor Somborskog pevačkog društva, kao i pevačke grupe HKPD „S. S. Kranjčević” Bački Breg, GKUD–a „Ravangrad” Sombor i HKUD–a „Vladimir Nazor” Sombor.

Mešoviti hor Somborskog pevačkog društva

Štampanje ove publikacije je ostvareno uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Facebook Twitter Google+ E-mail