Gradski muzej Sombor

Predavanje na temu očuvanja kulturnog nasleđa

Detalj sa predavanja

Konzervatorka savetnica Centralnog instituta za konzervaciju Beograd mr Vanja Jovanović, održala je 7. marta u Gradskom muzeju Sombor predavanje na temu očuvanja kulturnog nasleđa kroz konzervatorsko–restauratorski postupak, sa posebnim osvrtom na restauirane slike iz Likovne zbirke Gradskog muzeja Sombor. Predavanju su prisustvovali članovi stručnog tima: konzervatori Milena Vermezović, Bojan Nikolić, Milica Konstantinović, naučni saradnik Joakim Striber i Ranko Savić.

Članovi stručnog tima CIK-a

Facebook Twitter Google+ E-mail