Gradski muzej Sombor

Poziv za prijavu radova za Godišnjak

Poštovane kolege,

Uredništvo Godišnjaka Gradskog muzeja Sombor Vas poziva da za broj 5, za 2011. godinu dostavite svoj prilog.

Uputsvo za predaju radova

Godišnjak Gradskog muzeja Sombor je zbornik stručnih tekstova (studija, prikaza, ogleda, građe, komentara, kritika, osvrta, terenskih i drugih izveštaja i drugih stručnih tekstova) iz oblasti: arheologije, numizmatike, istorije, etnologije i antropologije, istorije umetnosti (likovne, primenjene i arhitekture), tematski vezanih za teritoriju koju pokriva svojom delatnošću i druge opšte stručne tekstove koji su u skladu sa njegovom osnovnom delatnošću (pedagogije, novih umetničkih medija, muzeologije, muzeografije i muzejske dokumentacije, konzervacije i zaštite muzejskih predmeta).

Godišnjak se štampa u crno-beloj štampi ćirilicom / latinicom na srpskom jeziku (sa rezimeom na engleskom jeziku), na jeziku autora / na jednom od svetskih jezika (rezime na srpskom).Prijave radova se dostavljaju do 25. maja 2011. godine sa naznačenom temom, ukoliko je moguće, obimom rada, brojem i vrstom ilustracija, a konačna verzija rada do 1. jula 2011. godine, sekretaru uredništva (Gradski muzej Sombor, 25000 Sombor, Trg Republike 4).

S poštovanjem,
Viktorija Lakatoš, sekretar Uredništva Godišnjaka

Facebook Twitter Google+ E-mail