Gradski muzej Sombor

Potpisan protokol o međumuzejskoj saradanji

Gradski muzej Sombor i Gradski muzej Vinkovci potpisali su protokol o međumuzejskoj saradnji, u ponedeljak, 24. januara 2011. godine, na prijemu u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici.

Potpisivanje protokola

Povodom potpisivanja protokola o međumuzejskoj saradnji, konzulica Ljerka Alajbeg i konzul savetnik Vesna Njikoš Pečkaj, direktorima Gradskog muzeja Vinkovci iz Hrvatske i Gradskog muzeja Sombor iz Srbije poželele su pored uspeha i dobrih projekata podstrek u pisanju zajedničkih projekata koji će doprineti razvoju regiona.

Unapređenje međumuzejske saradnje bila je osnovna tema razgovora prilikom posete uvaženih kolega iz Hrvatske, u daljem protokolarnom delu muzealci su posetili Gradski muzej u Subotici i upoznali se sa aktuelnim izložbama.

Međumuzejska saradnja obuhvata razmenu stručnjaka, izložbi, publikacija, ideja, projekata i informacija, koji će doprineti boljem razumevanju među potpisnicima sa ciljem očuvanja kulturne baštine manjina sa obe strane granice, razvoja prekogranične muzejske delatnosti uz primenu evropskih standarda u muzeološkoj praksi. Protokolom je predviđena saradnja sa trećim muzejima za koje obe strane pokažu interesovanje.

Facebook Twitter Google+ E-mail