Gradski muzej Sombor

Poseta atašea za kulturu Austrijske ambasade

Gradski muzej Sombor su u petak, 1. aprila, posetili ataše za kulturu Ambasade Republike Austrije Nikolaus Keler i delegacija Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda, povodom projekta „Slike đaka minhenske škole iz Gradskog muzeja Sombor — zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa”.

Tokom posete Muzeju gospodin Keler je upoznat sa projektom i njegovom realizacijom, te je postignuta načelna saglasnost da se ovaj projekat delom finansira iz fondova Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu.

Poseta atašea za kulturu Austrijske ambasade

Projekat da se slike đaka minhenske škole, iz Gradskog muzeja Sombor, restauriraju, konzerviraju i izlože je veoma značajan, ne samo u smislu zaštite muzejskog materijala, nego i zbog multinacionalnog i multikulturnog karaktera sredine i svih specifičnosti koje prikazano vreme nosi.

Projekat podrazumeva propratna predavanja o zaštiti kulturnog nasleđa kojim će se edukovati stručno osoblje i šira publika o potrebi očuvanja kulturne baštine. Projekat sadrži i dugoročne ciljeve u smislu razvijanja prekogranične saradnje. Proučavajući istoriografiju većine slikara Zavičajne zbirke Likovnog odeljenja na teritoriji koju pokriva Gradski muzej Sombor, nailazimo na veliki broj umetnika koji su svojim radom, rođenjem i životom bili vezani za više nacija i država. Saradnjom i umrežavanjem između institucija i država u regionu, olakšava se istraživanjem umetničkih migracija, što upravo daje posebnost ovom projektu.

Višefazni projekat proširuje se saradnjom sa koleginicom dipl. istoričarem umetnosti iz Berlina Davorkom Kopilović, novom predstavnicom IFA Instituta za odnose sa inostranstvom. Izložbe bi trebalo da prati izdavanje dvojezičnog (srpski, nemački) kataloga sa tekstom i kataloškim popisom eksponata, biografijama umetnika i reprodukcijama u boji, kao i izrada Power Point prezentacije na srpskom i nemačkom jeziku. Završna faza bi podrazumevala saradnju sa drugim muzejima koji imaju slike minhenskih đaka, a koji su učestvovali u Somboru na Prvoj srpskoj umetničkoj izložbi 1910. godine i izložbi Lade 1921. godine, kao što su: Moša Pijade, Đura Jakšić, Beta i Rista Vukanović, Milan Milovanović, Ljubomir Ivanović, Marko Murat, Stevan Aleksić, Moša Šoamović, Đorđe Jovanović, Jovan Konjarek, Simeon Roksandić, Nadežda Petrović i mnogi drugi.

Restauraciju i konzervaciju slika iz zbirke, po standardima EU, radiće stručni tim Centralnog instituta za konzervaciju Beograd — CIK koja će biti propraćena predavanjima, snimanjem stanja u depou i izradom preporuka za čuvanje.

Rukovodilac projekta je Zora Šipoš, diplomirani istoričar umetnosti, viši kustos Zavičajne zbirke likovnog odeljenja Gradskog muzeja Sombor.

Facebook Twitter Google+ E-mail