Gradski muzej Sombor

Otvorena izložba „Rimski šlem iz Sivca”

U subotu, 2. maja 2015. u 18 sati u Avgustovom hramu u Puli otvorena je izložba „Rimski šlem iz Sivca”, iz Gradskog muzeja Sombor u okviru saradnje sa Arheološkim muzejom Istre iz Pule u Hrvatskoj. U uvodnoj reči prilikom otvaranja izložbe obratila su se oba direktora: Darko Komšo, iz Arheološkog muzeja Istre i Branimir Mašulović iz Gradski muzej Sombor, naglašavajući značaj ovakvih tematskih izložbi za jačanje kulturnih veza.

Rimski šlem iz Sivca

Tematska arheološka izložba „Rimski šlem iz Sivca” autora Anđelke Putice, kustosa arheologa Gradskog muzeja Sombor govori o rimskom defanzivnom oružju, jednom od najznačajnijih eksponata Antičke zbirke Gradskog muzeja Sombor.

Darko Komšo i Branimir Mašulović

Rimski šlem iz Sivca pripada specifičnom tipu konjičkih šlemova korišćenih tokom vladavine careva iz dinastije Antonina i Severa u auksilijarnoj konjici. Radi se o izuzetnom nalazu i važnom svedočanstvu o prisustvu rimske vojske na jednom delu „varvarske” teritorije, severno od utvrđenog dunavskog limesa u provinciji Donjoj Panoniji. Urađena je detaljna analiza šlema, fizičko hemijske analize materijala, konzervatorska ispitivanja i na osnovu poređenja sa sličnim primercima, rekonstruisan je njegov prvobitni izgled. Važan detalj u tumačenju šlema jeste punktirani natpis, na vratobranu: C.IIII.IVL / M.I.EVC. Transkripcija i epigrafska analiza natpisa, daju mogućnost dvojakog tumačenja.

Otvaranje izložbe

U javnosti je u više navrata naglašavan značaj ovog vrednog eksponata putem monografske publikacije i nekoliko izložbi. Stručnoj javnosti prezentovana je publikacija 2008. godine „Rimski šlem iz Sivca”, autori su: dr Miroslav Vujović, Milan Čolović i Anđelka Putica. Takođe je i u okviru nekoliko izložbi ovaj vredan eksponat bio izlagan, po prvi put u Gradskom muzeju Sombor 2008. povodom 125 godina muzejske delatnosti Gradskog muzeja Sombor, a potom i 2009. u Vojnom muzeju u Beogradu. Od 2009. do 2015.godine izložen je na stalnoj postavci arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Sombor.

Detalj s izložbe

Izložba u Puli će biti otvorena od 2. maja do 13. juna.

Facebook Twitter Google+ E-mail