Gradski muzej Sombor

Otvorena izložba „Ostavština za budućnost”

Na izložbi su predstavljena dela primenjene i likovne umetnosti, studentski radovi i pojedina ostvarenja u oblasti freskopisa i mozaika Dimitrija Mirka Ćelića (1983—2019). Posetioci imaju prilike da vide jedan deo fotografija stradalih pravoslavnih svetinja, crkava i crkvišta u Lici. U oblasti muzejskog nasleđa, izložene su kopije nakita i oružja koje vizuelno na najlepši način upotpunjuju arheološke kontekste i jedna muzejska celina sa delom alata kovačke radionice Mila Ćelića.

Peter Mraković i Anđelka Putica

Na otvaranju prisutnima se obratio Peter Mraković, direktor Gradskog muzeja u Somboru. Anđelka Putica, viši kustos arheolog govorila je o Dimitriju Mirku Ćeliću kao prijatelju, saradniku i darodavcu. „Metal, glinu, kamen, drvo i zemlju oblikovao je u najrazličitije forme, kao što je oblikovao i svakog od nas, ostavljajući neizbrisiv trag. Kolektiv Gradskog muzeja Sombor mu je neizmerno zahvalan, kao i porodici Ćelić, koja nam je omogućila realizaciju ove izložbe”. Viktorija Uzelac, kustos arheolog otvorila je izložbu citirajući Đuru Daničića „Za otadžbinu se može umirati na svakom korisnom poslu. Svaki posao treba raditi svom snagom, svom krepošću svoje volje. I tako radeći, odužićemo narodu dug koji mu dugujemo.”

Otvaranje izložbe

Izložba je otvorena od 13. do 28. maja. Ulaz na izložbu je besplatan.

Facebook Twitter Google+ E-mail