Gradski muzej Sombor

Obilazak i zaštita arheoloških lokaliteta

Pokretan arheološki materijal prikuplja se i putem rekognosciranja terena u okviru redovne muzejske delatnosti. Zahvaljujući savesnim stanovnicima Stanišića, arheolozi Gradskog muzeja u Somboru su prikupili podatke o novim lokalitetima na teritoriji grada Sombora, u naseljenom mestu Stanišić.

Ekipa Gradskog muzeja u sastavu: Dragan Radojević, Viktorija Lakatoš i Anđelka Putica je 26. marta 2010. godine, po pozivu Ivana Perića iz Stanišića, obišla lokalitet „Voćnjak Ivana Perića” koji se nalazi na platou Telečke visoravni. Nakon obilaska terena konstatovan je arheološki materijal i pristupilo se saniranju postojeće situacije. Izvršena je obrada nalaza prema metodologiji arheološkog istraživanja. Konstatovana je praistorijska jama sa pripadajućim materijalom. Najverovatnije se radi o pratećem objektu u okviru praistorijskog naselja koje je konstatovano na osnovu sakupljenog površinskog arheološkog materijala sa okolnih njiva.

Arheolozi na lokalitetu u Stanišiću

Prilikom obilaska terena u ataru Stanišića konstatovan je još jedan lokalitet, u ulici Jaše Tomića 17, materijal je prikupljen i dokumentovan. U pitanju je grobna celina iz perioda rimske dominacije – sarmatska kultura.

Posebno se zahvaljujemo na brižnosti i pomoći Ivanu Periću sa porodicom prilikom arheoloških radova, kao i Nemanji Šariću iz Stanišića na informacijama. Prikupljen arheološki materijal i podaci o lokalitetima će vremenom biti obrađeni na stručan način i konzervirani, te tako postati sastavni deo muzejskih zbirki.

Facebook Twitter Google+ E-mail