Gradski muzej Sombor

Najava promocije monografije „Đepfeld”

Promocija monografije „Đepfeld — nekropola starijeg gvozdenog doba kod Doroslova”, reprezentativnog izdanja Gradskog muzeja Sombor, održaće se u četvrtak, 16. septembara 2010. godine, sa početkom u 13 sati, u izložbenim prostorijama Gradskog muzeja Sombor (glavni ulaz).

Pozdravnu reč će dati Branimir Mašulović, direktor Gradskog muzeja Sombor, a o monografiji će govoriti autori tekstova: dr Rastko Vasić, muzejski savetnik Dušanka Trajković, muzejski savetnik Svetlana Blažić i recenzenti monografije akademik Nikola Tasić i dr Predrag Medović.

Reč više o monografiji

Monografija „Halštatska nekropola Đepfeld” je kruna dugogodišnjih arheoloških istraživanja ovog lokaliteta u blizini Doroslova i izdavački projekat Gradskog muzeja Sombor. Autori tekstova u monografiji su Dušanka Trajković, dr Rastko Vasić, Svetlana Blažić, dr Srboljub Živanović i Branimir Mašulović.

Arheolog Dušanka Trajković je, dugogodišnjim sistematskim iskopavanjima i kasnije obradom materijala, dala potpuni uvid u halštatsku nekropolu Doroslovo sa detaljnim opisom istorijata istraživanja lokaliteta, sa karakterom i opisom grobova i načinom sahranjivanja. U monografiji je kataloški publikovala sve grobne celine i iscrpno opisala sve predmete i relevantne podatke nekropole sa spaljenim pokojnicima.

Dr Rastko Vasićje hronološki determinisao celokupni arheološki materijal izdvajajući dve celine ranog i srednjeg gvozdenog doba. Dat je detaljan opis ukrašavanja posuda koje su razvrstane u više tipova i varijanti na taj način i definisan pogrebni ritual. Posebno značajan doprinos odnosi se i na upoznavanje različitih minijaturnih posuda u njihovom kontekstu, ornitomorfnih i drugih oblika.

Svetlana Blažićje u trećem poglavlju monografije obradila paleozološki materijal — kosti životinja koje su nađene kao prilozi u grobovima ili kraj njih.

Dr Srboljub Živanovićjeizradio antropološku analizu halštatske nekropole Doroslovo koja je svrstana u red najvećih nekropola sa spaljenim pokojnicima.

Naslovna strana monografije

Ovo izdanje Gradskog muzeja Sombor izašlo je iz štampe još 2008. godine, sadrži 415 stranica dvojezičnog teksta (srpski i engleski), 145 tabli crteža i likovnih prikaza, karti i grafikona i tabli fotografija u koloru.

Oblikovanje i prepres: J. M. Jofke; lektor: Miodrag Milenović; prevod na engleski: Slavica Periškić; crteži objekata i pokretnog materijala: Vukica Mogin, Nino Ilić, Stipan Čarnok; fotografije: Dušica Kaić, Augustin Juriga, Dragan Radojević, Mladen Suknović; konzervator: Dušica Kaić; štampa: „Simbol” Petrovaradin; tiraž 500 primeraka.

Sponzor promocije monografije je VDP „Zapadna Bačka” Sombor. Monografija je publikovana je zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Skupštine grada Sombora.

Facebook Twitter Google+ E-mail