Gradski muzej Sombor

Nagrada za životno delo Dušanki Trajković

Dušanki Trajković, muzejskoj savetnici, arheologu, kustoskinji Gradskog muzeja Sombor u penziji, uručena je nagrada „Mihailo Valtrović” za 2010. godinu u kategoriji Istaknuti pojedinac, za ukupan doprinos (životno delo) unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, odnosno muzeografije i muzeologije, kao i zaštiti muzejskih predmeta od izuzetnog umetničkog, istorijskog ili kulturnog značaja.

Dušanka Trajković

Arheolog Dušanka Trajković je, dugogodišnjim sistematskim iskopavanjima i kasnije obradom materijala, dala potpuni uvid u halštatsku nekropolu Doroslovo sa detaljnim opisom istorijata istraživanja lokaliteta, sa karakterom i opisom grobova i načinom sahranjivanja. U monografiji je kataloški publikovala sve grobne celine i iscrpno opisala sve predmete i relevantne podatke nekropole sa spaljenim pokojnicima.

Predlagač je Gradski muzej Sombor.

Nagradu „Mihailo Valtrović” dodeljuje Muzejsko društvo Srbije muzejskim radnicima i muzejima za poseban doprinos unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, kao i za zapažene rezultate u stručnom radu.

Nagrada se dodeljuje u spomen na Mihaila Valtrovića (1839—1915), arheologa, arhitektu i istoričara umetnosti, člana Srpske kraljevske akademije, profesora na Velikoj školi, upravnika Narodnog muzeja u Beogradu i osnivača Srpskog arheološkog društva, kao i prvog srpskog muzeologa, koji je postavio temelje sistematskom sakupljanju spomenika kulture sa teritorije Srbije.

Komisija Muzejskog društva Srbije jednoglasno je dodelila ovu nagradu na svečanoj sednici Društva u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu na Međunarodni dan muzeja, 18. maja.

Facebook Twitter Google+ E-mail