Gradski muzej Sombor

Izložba „Trajanje nasleđa antike u Vojvodini”

Balkankult fondacija iz Beograda i Gradski muzej Sombor imaju čast da Vas i Vaše prijatelje pozovu na otvaranje izložbe „Trajanje nasleđa antike u Vojvodini”, u četvrtak, 4. novembra 2010. godine u 18 sati u izložbenim prostorijama u prizemlju (glavni ulaz).

Autori izložbe su:

Izložbu sačinjavaju dva segmenta.

Prvi deo izložbe sačinjava moderno kreiran nakit Mirjane Ranković inspirisan duhom antike i oblicima rimskog nakita kakav je otkriven na našim prostorima prilikom arheoloških iskopavanja.

Drugi deo izložbe nastao je na osnovu nedavno objavljene knjige arheologa Maje Đorđević „Arheološka nalazišta rimskog perioda u Vojvodini”, publikacije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda. Istaknut je momenat trajanja rimske kulture kroz srednjovekovnu izgradnju u tradiciji antičkog nasleđa ili savremeno staranje o ostacima ove baštine. Ovaj deo izložbe prate tri powerpoint prezentacije: o rimskim nalazištima u Vojvodini, o trinaest rimskih predmeta od metala, stakla i kamena, vrhunske izrade sa zanimljivom pričom o nastanku ili njihovom trajanju i tematska prezentacija o rimskim narukvicama od staklene paste.

Plakat

Izložba je već ranije publici bila predstavljena u Beogradu i na Letnjem festivalu u italijanskom gradu Monfalkoneu. Regija Frijula Venecija Đulija i Autonomna pokrajina Vojvodina ima dugogodišnju dobru saradnju, stoga je antičko nasleđe Vojvodine izabrano za okosnicu izložbe, sa namerom da se prikaže kulturni kontinuitet koji traje vekovima. Balkankult fondacija iz Beograda bavi se unapređivanjem regionalne i međunarodne kulturne saradnje, na čelu sa Dimitrijem Vujadinovićem, direktorom, autorom više knjiga iz oblasti kulturne politike, organizatori su raznih manifestacija, razmene umetnika i kulturnih dešavanja u Srbiji i izvan granica.

Izložba će biti otvorena od 4. do 27. novembra 2010. godine.

Više o autorima

Mirjana Ranković, primenjeni umetnik iz Beograda, član je ULUS–a. Izlaže moderan nakit izrađen u kombinaciji plemenitih metala, zlata i srebra sa staklenom pastom. Oblici pojedinih komada nakita su čvrste i stroge strukture, obeleženi diskretnim detaljima, kao što su perle ili uvrnuta žica. Drugi tip nakita ima raskošnu, razigranu liniju, punu vitica i spirala, ali koja ni u čemu ne odstupa od antičke tradicije. Mirjana Ranković u svojoj postavci nakita koristi prirodne materijale, kamen i travu, detalje sa svetlom i time gradi instalaciju sa intimnim promišljanjem o antičkoj tradiciji.

Arheolog Maja Đorđević je na izloženim panoima predstavila fotografije pojedinih nalazišta rimskog perioda, koje prate legende sa istorijskim činjenicama, uz dominaciju spomenika srednjeg veka ističe se kontinuitet života u Vojvodini. Gradovi, naselja i fortifikacije rimskog perioda prekriveni su ili nadzidani u srednjem veku, novim staništima, tvrđavama ili manastirima (savremena Sremska Mitrovica prekriva rimski carski grad Sirmijum, današnja tvrđava Petrovaradin nekadašnju fortifikaciju Kuzum, itd.).

Facebook Twitter Google+ E-mail