Gradski muzej Sombor

Izložba „Od Merne ikone do Strašnog suda”

Prvi put gostovanje izložbe u Srbiji u Gradskom muzeju Sombor, od 24. maja do 31. jula 2013. godine.

Izložba sadrži 70 ikona nastalih u periodu od XVI do početka XX veka i one predstavljaju svojevrsni omaž ljudskom življenju, od rođenja do smrti.

Ima nekoliko segmenata posvećenih najvažnijim životnim dešavanjima, počevši od rođenja — krštenja čija se ikona zvala „merna” posvećena svetitelju čije ime je dete dobijalo, a kao mera ikona je imala veličinu detetovih mera.

Uz ovu izložbu možete pogledati Stalnu postavku u okviru celina arheološkog, numizmatičkog, istorijskog, etnološkog, likovnog odeljenja i Galerije savremene jugoslovenske umetnosti.

Ukoliko posetite aktuelnu izložbu po ceni jedne karte možete pogledati i stalnu postavku muzeja. Posebno izdvajamo porodični paket za roditelje sa decom – cena ulaznice je 500 dinara.

* Popust ako je posetilac u grupi. Izložba je praćena stručnim vođenjem za grupne posete (od 20 do 50 posetilaca) najavljene pozivom na broj telefona 025/22–728.

Bogomajka „Kod porođaja pomoćnica”

Bogomajka „Kod porođaja pomoćnica”

Prva četvrtina XIX veka. Centralna Rusija.

Pred ikonom Presvete Bogorodice „Kod porođaja pomoćnica” mole se za uspešan ishod kod nosećih žena i za rođenje zdrave dece.

Praznuje se 26. decembra/8. januara.

Sveti Blagoverni knez Aleksandar Nevski (Merna ikona)

Sveti Blagoverni knez Aleksandar Nevski

Druga polovina XIX veka. Povoložje.

Merna ikona izrađuje se prema rastu (meri) novorođenčeta. Na njoj se iskazuje lik svetoga, ime kojega se daje detetu pri krštenju. Ikona mu se donosi na dan krštenja i ostaje sa čovekom za sav život. Aleksandru Nevskom mole se o pravoslavnom vojevanju, o zaštiti od najezdi stranih neprijatelјa.

Praznuje se 23. novembra/6. decembra.

Bogomajka Kazanska, sa izabranim svetima u polјima: apostolima Petrom i Pavlom, velikomučenikom Dimitrijem, ravnoapostolnom Marijom Magdalenom i svetom Justinom

Bogomajka Kazanska

Kraj XVIII veka — prva trećina XIX veka. Nevjansk.

Sveti Nikola Čudotvorac

Sveti Nikola Čudotvorac

Kraj XVI veka — početak XVII veka. Centralna Rusija.

Svetitelјu Nikoli Čudotvorcu mole se za iscelјenje različitih bolesti, za pokrovitelјstvo porodičnog ognjišta i za dobre odnose u porodici, za pomoć kod različitih nedaća, za uspešno putovanje, za decu, u tuzi i potištenosti, za uspešnu udaju kćeri, za spasenje na moru kod bura i brodoloma, o zastupništvu udovica i sirotih, za pomoć u siromaštvu i nuždi, u zaroblјeništvu kod neprijatelјa…

Dani sećanja 9/22. maja i 6/19. decembra.

Arhanđel Gavrilo

Arhanđel Gavrilo

Kraj XVIII veka — početak XIX veka. Pomorje.

Arhanđela Gavrila poštuju kao nosioca čuda i nosioca tajni Božijih, mole mu se za blagovesti, radosti i spasenje.

Dani sećanja 26. marta/8. aprila i 13/26. jula.

Božja Majka Kazanjska

Božja Majka Kazanjska

Druga polovina XVIII veka. Ruski sever.

Ispred ikone Presvete Bogorodice Kazanjske mole se za izbavlјenje od najezdi neprijatelјa, zastupništvo u teškim vremenima, za očuvanje ruske države. Takođe, pomaže i da slepi progledaju, iscelјuje bolesti očiju, kao i od svaku telesnu nemoć.

Praznuje se 8/21. jula i 22. oktobra/4. novembra.

Facebook Twitter Google+ E-mail