Gradski muzej Sombor

Izložba „Izazovi prošlosti pričom zemlje”

Gradski muzej Sombor sledeće godine slavi 130 godina muzeološke delatnosti. Preteča današnjeg muzeja, Istorijsko društvo Bač–bodroške županije formirano je 1883. godine.

Prva u nizu manifestacija tim povodom, kojom je ujedno obeležen Dan muzeja je izložba „Izazovi prošlosti pričom zemlje”. U pitanju je tematska izložba arheološkog, etnološkog i istorijskog odeljenja, a njenu realizaciju omogućio je grad Sombor. Projektni tim činili su: rukovodilac projekta Anđelka Putica, kustos arheolog, Milka Ljuboja, viši kustos istoričar, Dragan Radojević, viši kustos arheolog, Nada Putica, kustos etnolog i Pavle Karabasil, kustos etnolog–konzervator. Tema izložbe je zemlja kao sinonim svih životnih ciklusa naše plodne ravnice od praistorije do danas.

Otvaranje izložbe

Izložba je predstavljena kroz tri celine. Prvu čini prikaz istorijskog razvoja nastambi od zemlje u panonskoj ravnici od zemunica, busača, bondručara do kuća–nabijača. Drugu celinu čini prikaz upotrebne keramike, načina izrade keramičkih posuda od neolita do savremenog doba, priča o grnčarskom kolu. Poslednju celinu čini ritualna i obredna keramika: replika čuvene Crvenokose boginje, žrtvenici, uljane lampe — žišci.

Detalj sa izložbe

Na izložbi je promovisan 5. broj Godišnjaka Gradskog muzeja Sombor. O Godišnjaku je govorio Čedomir Janičić, viši kustos istoričar umetnosti. Uvodnu reč o izložbi i predstojećem jubileju dala je Milka Ljuboja, viši kustos istoričar, a izložbu je otvorila Anđelka Putica, kustos arheolog.

Facebook Twitter Google+ E-mail