Gradski muzej Sombor

Arheološka izložba u Puli

Tematska arheološka izložba „Rimski šlem iz Sivca” iz Gradskog muzeja Sombor gostuje u Arheološkom muzeju Istre iz Pule, u Avgustovom hramu, od 2. maja do 13. juna 2015. godine. Autor izložbe je Anđelka Putica, kustos arheolog Gradskog muzeja Sombor.

Rimski bronzani šlem iz Sivca do danas je bio malo poznat u širim naučnim krugovima, iako se radi o izuzetnom nalazu i važnom svedočanstvu o prisustvu rimske vojske na jednom delu „varvarske” teritorije, severno od utvrđenog dunavskog limesa u provinciji Donjoj Panoniji.

Pozivnica

Ovom tematskom arheološkom izložbom autora Anđelke Putice, vraća se sivačkom šlemu stari sjaj, a iz zaborava ime Pavla Velenrajtera (1907—1971) „…poverenika mnogih arheoloških istina bačkog nedogledja…”. Na izložbi se detaljnom analizom u svetlosti novih saznanja, a uz pomoć naučnih metoda i mogućnosti koje pruža savremena tehnologija i arheologija, ukazuje na neke karakteristike šlema i poredi sa analognim primercima.

Priča o rimskom defanzivnom oružju jedanom od najznačajnijih eksponata Antičke zbirke Gradskog muzeja Sombor veoma je interesantna, u javnosti je u više navrata predstavljana putem nekoliko izložbi i publikacija.

Letak „Rimski šlem iz Sivca” (PDF 1,62 MB)

Facebook Twitter Google+ E-mail