Gradski muzej Sombor

Izložba „150 godina Somborskog pevačkog društva”

Srdačno vas pozivamo na svečano otvaranje izložbe „150 godina Somborskog pevačkog društva” povodom Dana grada Sombora. Otvaranje izložbe je u nedelju, 16. februara, sa početkom u 18 sati.

Pozivnica

Srećan Božić i Nova godina

Čestitka

Predstavljena knjiga dr Vinka Žganca

Knjiga dr Vinka Žganca „Izvorne narodne pesme iz Sombora i okoline” predstavljena je 13. decembra u Gradskom muzeju Sombor. Na promociji su učestvovali dr Biljana Sikimić, naučni savetnik sa Balkanološkog instituta SANU i urednici monografije Nada Putica, Vesna Ivkov i Pavle Karabasil.

Detalj s promocije

Na promociji je moglo da se sazna više o životu dr Vinka Žganca, poznatog hrvatskog etnomuzikologa i melografa, o njegovom melografskom radu u Somboru i okolini tokom tridesetih godina XX veka. Zapisi narodnih pesama koje je sačinio u tom periodu čine osnovu promovisane publikacije. Opisano je kako je tekao rad na priređivanju izdanja, kroz uporednu analizu dve dostupne građe uz isticanje uloge i značaja Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, koji je ustupanjem građe doprineo da monografija bude štampana u ovakvom obliku.

Detalj s promocije

Dr Biljana Sikimić naglasila je značaj monografije za proučavanje jezika folklora, shvatanja društveno istorijskog konteksta u kojem je građa nastala kao i moćnost koju ona daje za dalja analize.

Pevačka grupa HKPD „S. S. Kranjčević” Bački Breg

Zbirka donosi 176 pesama i melodija, koje je dr Vinko Žganec zabeležio na teritoriji Bačke, Baranje, Slavonije i Srema. Pesme su zapisivane u periodu od 1925. do 1940. godine u Somboru, Bačkom Bregu, Svetozaru Miletiću, Baču, Odžacima, Subotici, Vinkovcima, Duboševici, Dražu, Gajiću itd.

Pevačka grupa HKUD–a „Vladimir Nazor” Sombor

Veliki broj primera koji se nalaze u ovoj publikaciji neguje se i danas u muzičkoj tradiciji Srba, Hrvata Bunjevaca i Šokaca u Vojvodini i šire, pa je ova muzičko–folklorna građa značajan osnov i motiv za buduća komparativna istraživanja.

Pevačka grupa GKUD–a „Ravangrad” Sombor

Bogatstvo nasleđa koje je ovom publikacijom posle skoro pola veka dostuno javnosti, publici su kroz pesmu dočarali Mešoviti hor Somborskog pevačkog društva, kao i pevačke grupe HKPD „S. S. Kranjčević” Bački Breg, GKUD–a „Ravangrad” Sombor i HKUD–a „Vladimir Nazor” Sombor.

Mešoviti hor Somborskog pevačkog društva

Štampanje ove publikacije je ostvareno uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Promocija knjige dr Vinka Žganca

U petak, 13. decembra 2019. godine, u 18 sati u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor, održaće se promocija knjige Izvorne narodne pesme iz Sombora i okoline dr Vinka Žganca (uredili Nada Putica, Vesna Ivkov, Pavle Karabasil).

Pozivnica

dr Vinko ŽganecDr Vinko Žganec (1890—1976), hrvatski melograf, muzikolog, etnomuzikolog, zapisivač narodnih plesova, obreda i običaja, prvi upravnik Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu (danas Institut za etnologiju i folkloristiku), inicijator osnivanja Udruženja muzičkih folklorista Jugoslavije, značajan predstavnik jedne etape razvoja etnomuzikologije i u Srbiji, dao je veliki istraživački doprinos na tlu Vojvodine, u prvoj polovini 20. veka.

Zbirka donosi 176 pesama i melodija, koje je dr Vinko Žganec zabeležio na teritoriji Bačke, Baranje, Slavonije i Srema, u period od 1925. do 1940. godine, dok je živeo u Somboru. Pesme i melodije preuzete su iz dva izvora, rukopisa koji se nalazio u fondu Gradskog muzeja Sombor i rukopisnog materijala iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Namera ovog izdanja je da ukaže na značaj i specifičnost građe, nastale pre devedeset godina kao izvora za dalje etnomuzikološke analize, istraživanja u oblasti antropologije muzike i folklora, složenog odnosa muzike, kulture i tradicije ali pre svega da upozna javnost ili je podseti na bogatu muzičko folklornu građu, koja im je ostavljena na čuvanje.

Notni zapis

Knjigu će predstaviti: dr Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU, Beograd), dr Mirna Sabljar (Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek) i urednici monografije.

Na promociji će nastupiti Mešoviti hor Somborskog pevačkog društva, pevačke grupe GKUD „Ravangrad” Sombor, HKPD „S. S. Kranjčević” Bački Breg i HKUD „Vladimir Nazor” Sombor.

Sa otvaranja izložbe „Nauka za muzeje”

Uz prisustvo velikog broja stručne i zainteresovane javnosti 12. novembra je otvorena izložba „Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja”.

Detalj s otvaranja izložbe

Nakon uvodne reči Petera Mrakovića, v.d. direktora Gradskog muzeja Sombor prisutnima se obratila prof. dr Sofija Stefanović, rukovodilac projekta „BIRTH”:
— Muzejsko nasleđe može da čuči neprepoznato nakon iskopavanja u našim depoima, ali ako muzeji imaju aktivne, vredne kustose raspoložene za međunarodnu i svaki drugi oblik saradnje, kao što je to, na sreću, slučaj sa Gradskim muzejom Sombor u kome naše koleginice Anđelka Putica i Viktorija Uzelac vredno sa nama sarađuju na istraživanjima, to nasleđe izlazi iz kutija depoa i odlazi u najopremljenije svetske laboratorije čime dolazimo do uzbudljivih podataka o načinu života u praistoriji.

Između ostalog, prof. dr Stefanović je naglasila da posetioci na ovoj izložbi imaju priliku da vide neka od naših najuzbudljivijih otkrića koja nisu važna samo za našu zemlju, već i za čitavu Evropu.

Detalj s otvaranja izložbe

Izložbu je otvorila dr Ivana Živalјević iz Instituta Biosens, rukovodilac projekta Nauka za Muzeje, koja je naglasila da su novi rezultati o životima ljudi i životinja u praistoriji na tlu Bačke prepoznati su kao značajni u naučnim krugovima u zemlji i inostranstvu, no sada nam je cilj da „vratimo nauku u muzej” — da je učinimo dostupnom javnosti, istaknemo ulogu muzeja u inovativnim naučnim istraživanjima i prikažemo koje potencijale ima lokalno muzejsko nasleđe za razumevanje nekih od najvažnijih procesa u ljudskoj istoriji. Ideja izložbe „vraćanje nauke u muzeje” predstavlja intenziviranje komunikacije između arheologa koji rade i stvaraju u istraživačkoj i muzejskoj delatnosti, bez čije saradnje izložba ne bi bila moguća.

Detalj s otvaranja izložbe

Projekat „Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja” finansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, uz podršku Evropskog istraživačkog saveta. Sponzor mlečnih proizvoda koji su degustirani na otvaranju izložbe bio je „Somboled” DOO Sombor.

Vizura izložbe

Autori izložbe su: Ivana Živalјević, Sofija Stefanović, Anđelka Putica, Viktorija Uzelac, Nenad Jončić, Vesna Dimitrijević, Jelena Jovanović, Darko Stojanovski, Marko Porčić, Jugoslav Pendić, Tamara Blagojević, Kristina Penezić. Autor dizajna je Damir Vlajnić, a ilustracija Nikola Stepković. U realizaciji izložbe i radionica pomogli su: Jelena Marković, Mina Amzirkov, Ana Ćirić, Filip Ristović, Danica Grujić.

Vizura izložbe

Prateći edukativni program izložbe održava se 16, 23 i 30. novembra i 7. decembra. Na radionicama za decu će analizirati ljudske i životinjske skelete i izrađivati keramičke posude, poput onih kakve su korišćene u praistoriji.

Vizura izložbe (keramika)

Otvaranje izložbe „Nauka za muzeje”

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na otvaranje izložbe „Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja” 12. novembra 2019. u 18 časova u Gradskom muzeju Sombor.

Pozivnica

Ova izložba, koju je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Evropski istraživački savet, predstavlja nove rezultate bioarheoloških istraživanja koje sprovode istraživači iz Instituta Biosens u Novom Sadu angažovani na projektu Evropskog istraživačkog saveta BIRTH, u saradnji sa kustosima Gradskog muzeja Sombor i Muzejske jedinice Narodne biblioteke „Branko Radičević” u Odžacima, i istraživačima Laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Rezultati analiza bioarheološkog materijala sa neolitskih nalazišta Magareći mlin, Topole–Bač i Donja Branjevina iz fundusa muzejskih zbirki u Somboru i Odžacima, do sada su većinom predstavljani međunarodnoj i domaćoj arheološkoj zajednici. Ovom izložbom nastojimo da „vratimo nauku u muzej”, učinimo je dostupnom javnosti i prikažemo potencijal koje ima muzejsko nasleđe za razumevanje nekih od najznačajnijih procesa u ljudskoj prošlosti.

U ime tima projekta „Nauka za muzeje”
Ivana Živalјvić, Institut Biosens

Vredan poklon Muzeju u vidu slike/ikone

Tokom prve polovine godine Gradski muzej Sombor posetila je gospođa dr Marija Tešić, rođ. Mesaroš, iz Novog Sada, profesorka Univerziteta u penziji, potomkinja stare somborske porodice Veselinović. Porodična kuća Veselinovića nalazila se na mestu gde je sada Matično zdanje u Ulici kralja Petra Prvog.

Tom prilikom gospođa Tešić je muzeju poklonila dvadeset i tri dokumenta od važnosti za istorijat porodice Veselinović. Ovaj broj nije bio zaključen tako da je došlo do ponovnih pregovora koji su uključili dodatne predmete od važnosti za zbirke muzeja.

Sveti Georgije ubija aždaju

Početkom oktobra usledio je veoma vredan poklon: slika/ikona Sveti Georgije ubija aždaju, rad Marije Atanasijević–Veselinović (Osijek, 1842 — Sombor,1893), slikarke iz Osijeka, udate za Jovana Veselinovića iz Sombora, za koju je 1870. ili 1875, prema podacima iz literature, dobila nagradu na izložbi u Parizu. Slika je rađena tehnikom ulje na platnu, dimenzija 90 × 128 cm, nalazi se u originalnom pozlaćenom ramu i potiče iz šezdesetih godina 19. veka.

Ova izuzetno vredna slika biće postavljena na stalnoj postavci Umetničkog odeljenja Gradskog muzeja Sombor, zajedno sa podacima o poklonu i poklonodavcu, posle kataloške obrade. Gospođa Tešić poklonila je muzeju i deo porcelanskog servisa za ručavanje iz porodične ostavštine. Gradski muzej Sombor ovom prilikom najtoplije zahvaljuje plemenitoj darodavki na izuzetnim poklonima i poverenju koju je ukazala našoj kući.

Uskoro nova izložba o praistoriji Sombora i okoline

U periodu od 12. novembra do 14. decembra 2019. Gradski muzej Sombor biće domaćin izložbe „Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja” koju finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, uz podršku Evropskog istraživačkog saveta.

Otvaranje izložbe je u utorak, 12. novembra u 18 sati. Na izložbi će biti prikazani rezultati analiza bioarheoloških istraživanja koje sprovode naučnici iz Instituta Biosens u Novom Sadu, angažovani na projektu BIRTH, prvom projektu u Srbiji koji je podržao Evropski istraživački savet, u saradnji sa kustosima Gradskog muzeja Sombor i Muzejske jedinice pri Narodnoj biblioteci „Branko Radičević” u Odžacima.

Grob muškarca i žene sahranjenih oko 6000. godina pre nove ere, nalazište Topole–Bač

Analize su sprovedene na bioarheološkom materijalu sa praistorijskih nalazišta na teritoriji Bačke: Magareći mlin, Topole–Bač i Donja Branjevina. Novi rezultati o životima ljudi i životinja u praistoriji na tlu Bačke prepoznati su kao značajni u naučnim krugovima u zemlji i inostranstvu, no sada nam je cilj da „vratimo nauku u muzej” — da je učinimo dostupnom javnosti, istaknemo ulogu muzeja u inovativnim naučnim istraživanjima i prikažemo koje potencijale ima lokalno muzejsko nasleđe za razumevanje nekih od najvažnijih procesa u ljudskoj istoriji. Ova tri nalazišta, pružaju važna svedočanstva o prvim zajednicama zemljoradnika i stočara koje su nastanjivale područje Bačke i pružaju odgovore na neka od pitanja:

Figurina žene poznata pod popularnim nazivom „Crvenokosa boginja”, oko 6000. godina pre nove ere, nalazište Donja Branjevina

Prateći edukativni program izložbe — radionice za decu i đake

Tokom trajanja izložbe u Gradskom muzeju Sombor održaće se radionice, u okviru kojih će deca analizirati ljudske i životinjske skelete i izrađivati keramičke posude, poput onih kakve su korišćene u praistoriji.

Sve informacije o izložbi i pratećim programima: Anđelka Putica 060/045–9204 i Viktorija Uzelac 064/332–3818

Predstavljena zbirka nakita na Konferenciji NAOS 2.0

Na međunarodnoj arheološkoj Konferenciji „Nakit ostaje NAOS 2.0” koja održana u Beogradu, 24. i 25. oktobra 2019, među istraživačkim radovima iz pet zemalja u regionu, prezentovan je rad arheologa Viktorije Uzelac iz Gradskog muzeja Sombor. Predstavljena je Srednjovekovna arheološka zbirka nakita Gradskog muzeja Sombor uz poseban akcenat na model prezentacije prstena.

Predstavljanje studije Viktorije Uzelac u Konaku knjeginje Ljubice

Srednjovekovno prstenje je najbrojnija vrsta nakita u arheološkoj zbirci Gradskog muzeja Sombor, zastupljena primercima od najjednostavnijih formi, preko masivnih komada naglašene profilacije glave i karike, do luksuznih primeraka. Primerci nakita nastalih u radionicama kasnoantičkih i vizantijskih majstora sa umetničkim tradicijama srpskog srednjovekovnog i ugarskog zlatarstva predstavljaju vrhunske umetničke interpretacije koje svedoče o svim sferama društvenog života u prošlosti, o zanatstvu, trgovini, religiji, modi, filozofiji i estetici. Bogat istorijat zbirki sa kraja XIX i početka XX veka svedoče o razvijenoj svesti građanstva Sombora i o značaju očuvanja nacionalne kulturne baštine i velike uloge Muzeja u društvu.

Deo arheološke zbirke nakita

Izborom reprezentativnih kopija i replika srednjovekovnog nakita iz arheoloških zbirki Gradskog muzeja Sombor, stručnoj javnosti predstavljen je i model — prsten kao vidljivi identitet pojedinca. Kulturno nasleđe koje svedoči o viševekovnoj tradiciji izrade i nošenja nakita, preko poruka i simbola omogućava, proučavanje i prezentaciju arheološkog nakita, na primeru prstena.

Priča o peškiru

Otvaranje izložbe „Priča o peškiru”, autora Ljubice Bačić, višeg kustosa etnologa, biće održano 11. septembra 2019. godine u 18 časova. Tokom trajanja izložbe biće organizovane radionice o vezu.

Peškir

U okviru Zbirke tekstilnog pokućstva Gradskog muzeja Sombor postoji kolekcija peškira. Sadrži peškire različite vrste ornamentike koji su tkani ili vezeni. Na izložbi će biti razmatrane istorijske činjenice u kojima su peškiri nastajali, tehnike tkanja i ukrašavanja, funkcije peškira, ornamentika i njihova simbolika.

Za izložbu je izdvojen 61 peškir nastao tokom 19. i 20. veka u Somboru i njegovoj okolini. Peškiri su uglavnom korišćeni u porodicama u kojima su nastajali ili su ih sačuvali oni koji su ih nasledili. Nabavljani su u periodu od 1951. do 2017. godine. Većina peškira je sa prostora Sombora i njegove okoline, ali se u kolekciji nalaze i pet peškira iz Hrvatske.

Peškir

Izložba „Priča o peškiru” pruža sliku o tradicionalnim rukotvorinama pripadnika svih naroda i etničkih zajednica na području Sombora i okoline. Njen cilj je da putem izabranih predmeta skrene pažnju javnosti na estetsku vrednost ovog kulturnog nasleđa i da se publika upozna sa umećem vezenja, koje je već sada odraz jednog drugačijeg načina života.