Gradski muzej Sombor

Prijatelji

Prijatelji muzeja su neformalno udruženje koje čine fizička i pravna lica, udruženja i profesionalne asocijacije, a koja su donacijama, sugestijama i drugim oblicima aktivne prisutnosti u radu i programima Gradskog muzeja Sombor pomagali i pomažu muzejsku delatnost.

Dugogodišnji prijatelji muzeja postoje i sarađuju sa kustosima nezavisno o tome da li su članovi ili ne ovog neformalnog udruženja. Muzej imenovanjem pojedinca za prijateljima muzeja želi da ukaže posebnu pažnju i da im na neki prigodan način uputi reči zahvalnosti. U tom smislu ova incijativa od strane Gradskog muzeja Sombor ima pozitivnu nameru ka širenju muzeološke delatnosti i na spoljne saradnike.

Neke od pogodnosti prijatelja muzeja su da besplatano mogu posetiti i razgledati stalnu postavku Gradskog muzeja Sombor, Galeriju savremene jugoslovenske umetnosti i ostale tematske izložbe, uz mogućnost da povedu još dva posetioca, preko članske kartice prijatelja muzeja. U skladu sa mogućnostima Muzej će organizovati redovne sastanke prijatelja muzeja i redovno ih obaveštavati o svim prigodnim programima.

Imenovanje prijatelja muzeja je u toku. Za sada ćemo navesti nekolicinu pojedinaca koji su imenovani kao prijatelji muzeja. To su: Irina Ivančević, Miroslava Dimitrijević, Dušica i Aleksandar Kaić, Katarina Kupusarević Osvald, Milan Opačić, Bogdanka Konjović, Karlo Lanji, Ištvan Astaloš, Stevan Božić, Nandor Major, Slavomir Dedić, Ana i Vladimir Nedeljković, Antal Bodor, Radmila Savčić, Angelika Hager, Boško Crnogorac, Jovanka Burnać, Zorka Maširević — Daskalović, Marija (Petković) Astaloš, Dušan Škorić, Jolanta Bošnjak Virag, Pavle Blesić, Hadži Dušan Mašić, Zoran Stošić Vranjski, Barbara i Sava Stojkov, Endre Kovač, Irina Subotić, Milena Jeftić Ničeva Kostić, Slobodan Sanader, Miloš Arsić, Lazar Jovanović, Branimir Pletl, Katarina Vuković, Laura Kalmar, Randall Tift, Michael Miller, Slavica Periškić, Duška Radanović, Aleksandar Živanović, Zorica Rašković, Branko Kurilić, Branislava Rajković, Tereza Kočiš, Aleksandar Čulić, Milan Marinković Cile, Rudolf Cirkl, Radoslav Petić, Milan Dmitrović, Sava Halugin, Dragan Radojević, Milan Radišić, Marita Topić, Dimitrije Mirko Ćelić, Branko Milešević, Snežana Milešević, Miroslav Kobiljski, Aleksandra Herceg — Roknić, Božidar Grozdanić, Mila Mandić, Nada Todorov, Antun Petrović, Nikola Đuran, Boris Mašić, Ivan Gutman, Slavomir Dedić…

Legat Zorana Stošića Vranjskog

Ugovor o legatu Zorana Stošića Vranjskog je zaključen 15.01.1992. godine (između tadašnjeg direktora Muzeja, Antala Bodora i slikara), po kojem se poklonodavac obavezao da će svake kalendarske godine pokloniti Gradskom muzeju 3 slike.

Dosad je Zoran Stošić Vranjski poklonio preko stotinu eksponata.

Institucije

Ministarsvo kulture Republike Srbije, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Galerija „Milan Konjović” Sombor, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, Kulturni centar „Laza Kostić”, Narodno pozorište Sombor.

Muzeji

Svetska muzejska mreža, Međunarodni savet muzeja, Muzej Vojvodine, Narodni muzej, Etnografski muzej, Istorijski muzej Srbije, Muzejsko društvo Srbije (MDS), Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Muzej nauke i tehnike, Jugoslovenska kinoteka, Muzej istorije Jugoslavije.