Gradski muzej Sombor

Kontakti

Gradski muzej Sombor

Trg Republike 4
25101 Sombor
Srbija

telefon: 025/412–728
tel./fax: 025/422–728
e–mail: gmso@ptt.rs, gmso@sbb.rs

Peter Mraković, v.d. direktora

Viktorija Uzelac, kustos arheolog
Srednji vek i numizmatika
e–mail: lviktorijal@gmail.com
telefon: 064/332–3818

Sonja Petreš, sekretar–računovođa
e–mail: sonjapetres@gmail.com

Milka Ljuboja, viši kustos istoričar
Zavičajna istorija
e–mail: milkaljuboja@gmail.com

Čedomir Janičić, muzejski savetnik istoričar umetnosti
Likovno odeljenje
e–mail: cedomir.janicic@gmail.com

Lidija Sekulić, bibliotekar
Muzejska biblioteka
e–mail: sekuliclida@gmail.com

Anđelka Putica, viši kustos arheolog
Praistorija — antika
e–mail: anputica@gmail.com

Nada Putica, viši kustos etnolog
Etnologija
e–mail: putnada@gmail.com

Pavle Karabasil, viši konzervator
Konzervacija — restauracija
e–mail: pavlekarabasil@gmail.com

Ljubica Bačić, viši kustos etnolog
Etnologija
e–mail: ljubicabacic@gmail.com

Nevena Živadinović Kusonić, kustos pedagog
e–mail: nevena.kusonic@gmail.com
telefon: 063/811–5253

Đorđe Šipoš, preparator
telefon: 065/957–3907