Лого Градски музеј Сомбор

Сарадња са школама

Сарадња са предшколским установама

Сарадња са свим сомборским предшколском установама постала је устаљена музејска пракса потписивањем уговора о сарадњи. Обично се одвија на нивоу предшколске установе и музеја или васпитача и музеја. Анимирањем деце посредством прилагођене интерпретације сталне или актуелне изложбене поставке и интерактивних радионица, деца се укључују, воде, мотивишу и образују.

Шарена меморија обухвата практичан део програма који надопуњује теоријску причу о етнологији. То је игра меморије на чијим картицама су представљени детаљи шара са музејских етнолошких експоната. Проналажењем две идентичне картице, деца методом истраживања траже предмет са кога су узете шаре. Пузлама до предмета је игра такмичарског карактера намењена разоноди и забави деце.

Сарадња са школама

Градски музеј Сомбор реализује различите музејске едукативне програме у корелацији са курикулумима школе, што обезбеђује квалитетну сарадњу између ове две институције. Приближавањем сфере историје, уметности и културе кроз музејску едукацију, ученици се подстичу у комуникацији, креативним процесима учења и образовања, развоју личности, стварању свести о сопственом идентитету, као и схватању временске и просторне димензије. Програми су заснивани на теоријским основама конструктивистичког приступа учењу, а огледају се у осмишљеним активностима: вођење кроз сталну поставку, радионице „Потрага за музејским благом”, „Музеј у коферу”, музејске учионице, радионице уз пратеће изложбе, концерте, изложбе дечјих радова, школске позоришне представе у музејском амбијенту и многе друге.

Радионица Печат — путем ове радионице деца имају прилику да се упознају са печатима из музејске збирке. Кохезијом теоријског дела који обухвата појам и историју развоја печата и практичне примене отиска металних печата у воску, деца усвајају знање. Радионица може са се одржава у музеју, али и у школама сомборске општине. Ова радионица се организује на захтев учитеља и наставника.

Музеј у коферу, радионица која је настала из потребе да се музеј представи на школском часу пробраним и одабраним музејским предметима. Ова радионица се одржава на захтев просветних радника.

Музејска учионица намењена је учитељима, наставницима и професорима који желе да изађу из школског амбијенталног оквира и да ученицима пруже инвентивнији методолошки приступ у учењу. Настава се одржава у музејском амбијенталном простору која обезбеђује интерактивни приступ музејским садржајима. Сарадњом учитеља, наставника и кустоса настава се организује на базирању одређене теме. Циљ овог програма јесте да омогући активно усвајање знања, стваралачко и креативно мишљење, да развије радозналост и истраживачки дух.

Сарадња са факултетима

Повезаност музеја и факултета огледа се у узајамном односу. Градски музеј Сомбор, као музејска установа комплексног типа, пружа могућност сарадње са студентима историје, етнологије, историје уметности, библиотекарства, археологије, педагогије, конзервације и педагошког факултета. Организационе форме рада са студентима одвијају се путем праксе, волонтерског рада и коришћењем стручне литературе у музејској библиотеци.

Студенти Педагошког факултета у Сомбору са одсека Дизајнери медија, учествовали су у дизајнерским решењима сталне поставке историјског одељења. Студенти, будући учитељи, често држе праксу ђацима у музејском амбијенту, а одржана је и одбрана мастер рада на тему школа–музеј. Потреба за волонтерима у „Ноћи музеја” наилази на добар одзив студенске популације.

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s