Лого Градски музеј Сомбор

Едукативни програми

Градски музеј Сомбор своју мисију преношења знања и комуникације остварује сталном поставком, изложбеном делатношћу, али и посебним едукативним програмима прилагођеним различитим циљним групама. У зависности од циљне групе усклађен је дидактичко–методички облик рада.

Едукативне програме намењене деци предшколског и школског узраста, промовишемо обиласком школа и предшколских установа, али их и осмишљавамо по тематском захтеву васпитача и просветних радника. Поред вођења прилагођеном узрасту, деца се са изложбеном темом упознају и путем радионица. Оваква врста рада, на граници учења и забаве, уз активну позицију учесника, може да изгради стваралачке личности, способне за логичко и самостално закључивање.

Потрага за музејским благом

Јединствена музејска игра намењена је деци старијег предшколског и млађег основношколског узраста. Игра се уз пратњу васпитача или родитеља и разликује се од свих до сада познатих игара за децу.

Сарадња са школама

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s