Лого Градски музеј Сомбор

Пројекти и програми

Градски музеј Сомбор спроводи археолошка истраживања на локалитетима из различитих периода, од мезолита до средњег века, самостално или у сарадњи са другим институцијама из земље и иностранства. Тренутно је у току реализација два пројеката из области археологије и један из области музејске делатности.

Конзервација и рестаурација прстења из средњовековне збирке Градског музеја Сомбор

Средњовековно прстење је најбројнија врста накита у археолошкој збирци Градског музеја Сомбор, заступљена примерцима од најједноставнијих форми, преко масивних комада наглашене профилације главе и карике, до луксузних примерака.

Циљ пројекта је да се комплетним конзерваторским третманом треба обухвати више од 70 предмета (злато, сребро, бронза и месинг) у циљу излагања и даље стручне обраде. Идеја постоји и да се настави процес израде музејских копија за потребе излагања на сталној поставци и за потребе израде луксузних музејских сувенира, путем модела презентације који је представљен на Конференцији НАОС–2.

Пројекат финансира Министарство културе и информисања Републике Србије путем Конкурса за музејско наслеђе за 2020. годину.

Руководилац пројекта је Викторија Узелац, кустос археолог.

Помагала за особе са инвалидитетом у Музеју Батинске битке

Основни циљ пројекта је омогућавање особама са инвалидитетом да се упознају са током и значајем Батинске битке кроз обилазак сталне поставке уз помоћ помагала. Реализацијом пројекта би се музејски садржаји учинили доступни групи посетилаца који до сада нису могли посетити музеј због неприлагођености музеја и музејског простора њиховим потребама. Тиме би Музеј Батинске битке постао један од првих музеја у Србији који ће своју сталну поставку у потпуности прилагодити особама са инвалидитетом. Тиме се уједно постиже подизање квалитета друштвеног и културног живота људи са инвалидитетом, приближавају им се знања о Другом светском рату и Батинској бици и њеном историјском значају.

Израдом монтажно–демонтажне рампе из три дела, дужине 5 м, омогућиће се приступ уласка у музеј и непокретним лицима, односно савладавање степеништа на самом улазу у музеј. Тада ће по први пут музејски садржаји бити доступни непокретним лицима која нису била у могућности да виде сталну поствку Музеја Батинске битке. У разговору са Урбанистичким заводом одлучено је да није дозвољена уградња електро–моторне рампе, јер је Музеј Батинске битке Спомен комплекс и уградња рампе би нарушавала његов изглед.

Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Руководилац пројекта је Мартина Малбашки, кустос историчар.

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s