Лого Градски музеј Сомбор

Колектив

Рачуноводство

Археолошко одељење

Праисторија — антика
Анђелка Путица, виши кустос археолог
Средњи век и нумизматика
Викторија Узелац, виши кустос археолог

Етнолошко одељење

Занати, обичаји, етномузикологија, етноархитектура
Нада Путица, виши кустос етнолог и антрополог
Текстил, покућство, привреда
Љубица Бачић, виши кустос етнолог

Историјско одељење

Завичајна историја
Милка Љубоја, музејски саветник историчар
Спомен музеј Батинске битке
Мартина Малбашки, кустос историчар
Музеј Подунавских Шваба
Мирослава Ћаћић, кустос историчар

Ликовно одељење

Маркетинг и односи са јавношћу

Музејска библиотека

Музејска педагогија

Конзервација — рестаурација

© 2004—2024 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s