Лого Градски музеј Сомбор

О нама

Градски музеј Сомбор је комплексан завичајни музеј који обавља делатност сакупљања, чувања, публиковања и излагања културног наслеђа са простора града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци. Музејска делатност је организована кроз рад археолошког, етнолошког, историјског и ликовног одељења, као и рад специјалне музејске библиотеке и конзерваторског одељења.

Градски музеј Сомбор има два депанданса у саставу Историјског одељења:

Музејске збирке се увећавају археолошким ископавањима, теренским истраживањем, разменом, поклонима, легатима, примопредајом грађе од угашених институција и музејским откупом. Градски музеј Сомбор је током вишедеценијске делатности прихватио бројне легате значајних личности као што су др Имре Фрај, сликари Зоран Стошић Врањски и Милета Виторовић, гимнастичарка Тереза Кочиш, породица Вуић и др. Укупан музејски фонд чини око 40.000 музејских предмета из свих области музеолошке делатности.

Општи подаци

Назив установе културе
Градски музеј Сомбор
Матични број
08047103
ПИБ
100272308
Делатност
9102 — Делатности музеја, галерија и збирки
Територијална надлежност
Западнобачки округ:
град Сомбор, општине Апатин, Кула и Оџаци

Организациона шема

Рачуноводство

Археолошко одељење

Праисторија — антика
Анђелка Путица, виши кустос археолог
Средњи век и нумизматика
Викторија Узелац, кустос археолог

Етнолошко одељење

Занати, обичаји, етномузикологија, етноархитектура
Нада Путица, виши кустос етнолог
Текстил, покућство, привреда
Љубица Бачић, виши кустос етнолог

Историјско одељење

Завичајна историја
Милка Љубоја, музејски саветник историчар
Спомен музеј Батинске битке
Мартина Малбашки, кустос историчар
Музеј Подунавских Шваба
Мирослава Рашић, кустос историчар

Ликовно одељење

Збирка савремене уметности
Чедомир Јаничић, музејски саветник историчар уметности

Музејска библиотека

Музејска педагогија

Конзервација — рестаурација

Контакти

Адреса
Градски музеј Сомбор
Трг Републике 4
25101 Сомбор
Војводина
Србија
Телефон
+381 (0)25 412728
Факс
+381 (0)25 422728
Веб сајт
gms.rs
Електронска пошта
© 2004—2021 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s