Logó Zombori Városi Múzeum

Könyvtár

A Könyvtár története

Zomborban a 19. század hetvenes évei során született meg az a vágy és kezdeményezés, hogy Történelmi Társulatot hozzanak létre, amely anyagot gyűjtene és megírná a város és a megye történetét. A kezdeményezést 1882–ben a Bács–Bodrog Megyei alispán, Schmausz Endre vette át, megalapítva a kezdeményező bizottságot a társulat létrehozására, melynek tagjai többek közt Iványi István, dr Margalits Ede, Radits György voltak. Az ő jóvoltukból alakult meg 1883. május 11–én a Bács–Bodrog Megyei Történelmi Társulat.

A Bács–Bodrog Megyei Történelmi Társulat 1883–as megalakulása óta tervezték a megyetörténet–írás munkáját szakmai művek, monográfiák, kéziratok és egyéb könyvanyagok összegyűjtésével elősegíteni. A Társulat titkára, Dr. Margalits Ede által elkészített Egyesületi szabályzattervezetben külön könyvtári részleg létrehozását irányozzák elő. A Történelmi Társulat közgyűlésének 1884. februári határozata alapján Dr. Margalits Ede felelőssége volt minden megyei lapnál adománykérést tenni a leendő múzeum és könyvtára számára. 1908–ban ő szervezte meg a könyvtári állományt. A társulat utolsó, az első világháború vége előtt megtartott közgyűlése elfogadta a múzeumi gyűjtemények állapotáról szóló jelentést, amelyben megállapították, hogy a könyvtár 2.352 könyvvel rendelkezik.

A társadalom helyreállításáig a múzeumi gyűjtemények, így a könyvtári állomány is, hozzáférhetetlenek voltak a nyilvánosság számára. A Múzeumok Bizottsága 1930–ban, a Királyi Bánsági Adminisztráció engedélyével, megtekintette a múzeum könyvtárát, és felmérte a könyvgyűjtemény állapotát. Minden megőrzött könyvet a Dunai Bánság matricájával jelöltek meg.

A két világháború közötti időszakban a könyvtár Dr. Margalits Ede személyes könyvtárával gazdagodott.

Dr. Frey Imre szakkönyvtárát 1952–ben hagyatékként hagyta a Városi Múzeumnak.

A Bács–Bodrog Megyei Történelmi Társulat szakkönyvtára az egyesület megalakulása óta korának jelentős tudományos műveit birtokolja. A Társulat tagjai a Bács–Bodrog megyéről szóló monográfia megírásán dolgoztak, amely 1896–ban jelent meg a magyarság Pannon Alföldre érkezésének évezredének ünnepe alkalmából. A kétkötetes A Magyarország vármegyéi és városai című monográfiát Zombor első nyomdájában, Bitterman Nándor nyomdájában nyomtatták, ma pedig a Zombori Városi Múzeum könyvtárában található.

Kiemelkedő jelentőségűek az 1885–től 1916–ig megjelent múzeumi Évkönyv példányai. A múzeumi könyvtár birtokában van még Pallas Osztrák–Magyar Birodalom enciklopédiája, A Pallas nagy lexikona, 18 kötetben. Az ebből az időszakból származó anyag többnyire magyar és német nyelvű.

A könyvtár napjainkban

A Zombori Városi Múzeum mai könyvtára három részre tagolódik:

A könyvtár ma már a régészet, a történelem, a numizmatika, a néprajz, a művészettörténet és a muzeológia témaköréből származó szakmai monografikus és sorozatos kiadványokkal rendelkezik. A Könyvtári munka céljainak megfelelően az anyagot szisztematikusan dolgozzák fel.

A Városi Múzeum könyvtárának kiemelkedő értékű része Dr. Frei Imra személyes könyvtára, amelyet hagyatékként a múzeumnak adományozott. Született zomboriként, városában Dr. Frei a régi pénzek és könyvek lelkes gyűjtőjeként volt ismert. Dr. Frei az évek során rendkívül értékes szakmai irodalmat gyűjtött a numizmatika területén. Ezek a művek ókori és kelta numizmatikából származnak, a numizmatikai folyóiratok szakfolyóiratai, az európai középkori és újkori numizmatikának szentelt művek, valamint az európai medál készítőknek szentelt művek. Ebben a könyvtárban minden bizonnyal különleges helyet foglal el a Corpus Nummorum Italicorum,III. Vittorio Emanuele olasz király monumentális, többkötetes munkája, amely örök értékű mű. A Frei Könyvtár teljes numizmatikai állománya a 19. század elejétől a 20. század közepéig a kiadói iparhoz tartozik, néhány 17. század végi és 18. század eleji kiadás kivételével. E kiadások között még mindig vannak bibliofil értékek. Dr. Frei 1952–ben a Városi Múzeum könyvtárára hagyta értékes és szakkönyvtárát, ahol az ma is található különálló egységként.

Könyvtárlátogatók

A Zombori Városi Múzeum Könyvtárában található anyagok sajátosságait figyelembe véve a felhasználók mindenekelőtt múzeumi gondozók, tudományos és szakmai dolgozók, akik ott találják meg a szakmai és tudományos munkájukhoz szükséges adatokat.

A múzeumi könyvtár az épület földszintjén található, hétfőtől péntekig látogatható a múzeum nyitvatartási idejében. Szakértőknek és diákoknak készült. Könyveket a Könyvtárból nem lehet kivinni.

Ha szeretne felhasználónk lenni, forduljon Lidija Sekulićhoz, a Zombori Városi múzeum könyvtárosához a +381 (0)25 436160 telefonszámon és e–mailben.

A Könyvtáron belül a muzeológia, régészet, történelem, numizmatika, néprajz, művészet és társadalomtudományok gyűjteménye, tárolása és feldolgozása történik.

© 2004—2024 Zombori Városi MúzeumWeb tervezés és weboldal fejlesztés Tacit
s