Лого Градски музеј Сомбор

Стална поставка

Стална поставка Градског музеја Сомбор је свечано отворена поводом 125. годишњице музеолошке делатности 2003. године. Поставка приказује континуитет присуства човека од праисторијског доба до средине XX века на територији града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци. Поставка је комплексна и просторно разврстана по одељењима на око 1.000 м2, у седам просторија.

Стална поставка је током година иновирана у историјском, етнолошком и делу завичајне историје ликовне уметности, као и израдом нове сталне поставке у Галерији савремене уметности.

© 2004—2023 Градски музеј СомборВеб дизајн и програмирање Тацит
s