istorija
Maketa Sombora u tursko doba
od 1541. do 1687. godine
Gradski muzej Sombor 2004. Sva prava zadržana.
web design & development by sombor.info
Maketa Sombora u tursko doba Srebrni pehar Grb Bač-bodroške županije Pečat grada Sombora
Značka Učiteljske škole u Somboru Zastava Građanske devojačke škole Velosiped
Majstorsko pismo sa vedutom Sombora Medalje rvača Ištvana - Pište Nađa Značke i 'Vođ' pevačkih društava Doboš poslednjeg somborskog dobošara